Fragen über die Beispielsätze mit, und die Definition und Benutzung von "Giao"

Die Bedeutung von "Giao" in verschiedenen Ausdrücken und Sätzen

Q: Was bedeutet Phương tiện giao thông
?
Q: Was bedeutet tôi muốn giao tiếp bằng tiếng anh tốt?
A: I want to communicate in English well

Beispielsätze die "Giao" benutzen

Q: Bitte zeige mir Beispielsätze mit các bạn có biết phần mền nào hoặc cách nào giúp giao tiếp tiếng anh tốt không. .
A: Schaue nach der Frage, um die Antwort zu sehen
Q: Bitte zeige mir Beispielsätze mit Hãy chỉ giúp tôi một vài câu giao tiếp thông thường với.
A: Please just help me with some words for everyday conversation
Q: Bitte zeige mir Beispielsätze mit những câu hỏi giao tiếp thường hay gặp nhất.
A: You can download some apps on App store as "English conversation"
Q: Bitte zeige mir Beispielsätze mit cần 1 bạn giúp học giao tiếp tiếng anh giao tiếp.Help me!!.
A: Mình thì vẫn đang còn học tiếng Anh, nhưng nếu bạn có gì thắc mắc mà mình biết thì mình có thể giúp bạn.
Q: Bitte zeige mir Beispielsätze mit giao tiếp.
A: Hello friend

Übersetzungen von "Giao"

Q: Wie sagt man das auf Englisch (US)? Tôi rất muốn giao tiếp thành thạo tiếng anh
A: I really want to communicate in English fluently
Q: Wie sagt man das auf Englisch (US)? tôi không giỏi giao tiếp bằng tiếng anh
A: "I don't speak English very well"
Q: Wie sagt man das auf Englisch (US)? tôi muốn giao tiếp tốt
A: I want to communicate well.
Q: Wie sagt man das auf Englisch (US)? tắc nghẽn giao thông
A: Traffic jam, I guess
Q: Wie sagt man das auf Englisch (US)? "luật giao thông"
A: luật giao thông = traffic laws

Andere Fragen zu "Giao"

Q: Mình muốn lập 1 nhóm nói chuyện giao lưu văn hoá bằng tiếng anh
A:
Tôi không có nhóm nhưng bạn luôn có thể tham gia cùng tôi nếu bạn thích gregpetridis0504@gmail.com
Q: Làm thế nào để giao tiếp tiếng anh giỏi như các bạn? klingt das natürlich?
A: this is vietnamese :(
Q: giao tiếp
A: communication
Q: Ai có thể giúp tôi giao tiếp tiếng anh không?. Chúng ta có thể nhắn tin với nhau
Q: Tôi muốn học hỏi thêm về cách giao tiếp với khách hàng trong nhà hàng. Nghe có tự nhiên không? klingt das natürlich?
A: Schaue nach der Frage, um die Antwort zu sehen

Bedeutungen und Benutzungen von ähnlichen Wörtern und Ausdrücken

Die aktuellsten Wörter

giao

HiNative ist eine Platform auf der Nutzer ihr Wissen über verschiedene Sprachen und Kulturen austauschen können.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions